Dag van het Erfrecht

Op Vrijdag 22 maart aanstaande wordt in samenspraak met de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) de “Dag van het Erfrecht”  georganiseerd.  Met de “Dag van het Erfrecht” vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.
Ik sta die dag voor u klaar om u vrijblijvend te informeren en te adviseren over uw erfrechtelijke vragen of geschillen.

Kom langs of neem contact op tijdens de “Dag van het Erfrecht” op 22 maart a.s. voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

Tijdens de “Dag van het Erfrecht” op vrijdag 22 maart 2019 opent mijn kantoor voor u haar deuren tussen 10.00 en 17.00 uur en kunt u vrijblijvend langskomen om uw erfrechtelijke kwestie met mij te bespreken. Loop deze dag gerust even binnen, ik maak graag kennis met u.
Mocht u op deze dag verhinderd zijn,  dan kunt u ook telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur?  Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind?
Op deze en andere vragen kan ik als  erfrechtadvocaat antwoord geven.

Uw belangen staan voorop.

Als erfrechtadvocaat kijk ik samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Ik behartig uw belangen en kan u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen en u bijstaan in een gerechtelijke procedure.  In mijn hoedanigheid van nalatenschapsmediator kunt u ook tezamen met de overige erfgenamen onder mijn professionele leiding met elkaar in gesprek gaan met als doel er samen, zonder tussenkomst van de rechter, uit te komen. Zeker daar waar  familierelaties in het geding zijn, is mediation een succesvol gebleken alternatief om geschillen te beslechten.

Wacht niet te lang met het inwinnen van advies

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen.

Wacht dus niet en kom langs op de “Dag van het Erfrecht”.