Kosten

Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval zal er door ons kantoor aan de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd worden om de kosten van de advocaat te vergoeden via een zogenaamde ‘toevoeging’. Indien de Raad voor Rechtsbijstand deze toevoeging verleent, dan zal u slechts een ‘betaalbare’ eigen bijdrage worden opgelegd. Deze bijdrage wordt voorwaardelijk opgelegd. Bij het einde van de procedure wordt gekeken naar het bereikte resultaat en zal de Raad een beslissing nemen of u al dan niet definitief voor een toevoeging in aanmerking komt.

Eventuele andere kosten, zoals griffierecht, uittreksels en overige verschotten dient u zelf te voldoen. Deze komen niet voor vergoeding door de Raad in aanmerking. De rechtbank berekent overigens in het geval van gefinancierde rechtsbijstand wel een verlaagd griffierecht.

Indien u alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan kan een zogenaamde “lichte adviestoevoeging (LAT)” worden aangevraagd. De maximale eigen bijdrage bedraagt in dat geval € 77,00. De LAT geeft recht op 3 uur rechtsbijstand. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij naar http://www. rechtsbijstand.nl

U kunt ook bellen met het Juridisch Loket (tel.: 0900 – 8020) en vragen om een verwijzing naar Janssen-Wikkers Advocatuur. U krijgt dan +/- € 50,00 korting op uw eigen bijdrage.

De eigen bijdrage, de te verwachten verschotten en het griffierecht brengen wij u voor de aanvang van de werkzaamheden in rekening.

Uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, zullen de werkzaamheden krachtens een uurtarief berekent worden. Bij aanvang van de werkzaamheden worden met u duidelijke afspraken gemaakt over dit tarief.

Wij werken met voorschotten en maandelijkse facturen, zodat u gedurende het gehele traject zicht houdt op de kosten van de procedure.

Rechtsbijstandverzekering

De laatste jaren nemen steeds meer rechtsbijstandsverzekeringen een vrije advocaat keuze op. Dit houdt in dat u zelf een advocaat kunt kiezen, waarbij uw verzekeraar de kosteen van rechtsbijstand rechtstreeks aan uw advocaat vergoedt.

U dient hiertoe zelf een aanvraag bij uw verzekeraar in te dienen. Deze zal vervolgens met uw advocaat in contact treden om afspraken over de rechtsbijstand te maken. U blijft echter te allen tijd de opdrachtgever en cliënt.

Verschotten:

Voor de uitvoering van de opdracht bent u in voorkomende gevallen zogenaamde verschotten verschuldigd. Deze bestaan uit werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van u zijn gemaakt, zoals griffierecht, uittreksels gemeente, reis-en verblijfskosten, deurwaarderskosten, kosten van ingeschakelde derden.

Kantoorkosten

Wij hanteren een percentage van 6% aan kantoorkosten.