Mediation

U kunt er voor kiezen om samen met uw partner uw conflict (echtscheiding, omgang e.d.) op te lossen, waarbij u begeleid wordt door een advocaat-mediator. Deze wijze van geschillen oplossing wijkt af van een regulier traject, waarbij de advocaat beide partijen bijstaat.

U wordt in de gelegenheid gesteld om zelf, samen met uw partner, een oplossing te vinden. Een duurzame oplossing, een oplossing waar u beiden achterstaat, waarbij u zelf betrokken bent en blijft bij de manier waarop het conflict wordt opgelost. Het conflict wordt niet uit handen gegeven aan een derde.

Bijna altijd blijkt dat er voor elk geschil een acceptabele oplossing is. Het is echter niet altijd gemakkelijk om deze direct te zien. Ik kan u hierbij als vFAS scheidingsbemiddelaar en NFMregister mediator behulpzaam zijn, omdat ik buiten het conflict sta. Ik ben daarin onafhankelijk en neem geen standpunt in. Een oplossing middels mediation voorkomt over het algemeen ook toekomstige (nieuwe) problemen.

Voorwaarde voor mediation is dat partijen willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing. Dit betekent dat beide partners / ouders op dat moment niet alleen bereid zijn om mediation te ondergaan, doch tevens hier emotioneel aan toe moeten zijn.

Om te ondervinden of dit een voor u beiden geschikt traject is, alsmede of er een klik met mij als mediator is, bestaat de mogelijkheid om het eerste half uur “proef“ te draaien. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.