Adoptie

Door adoptie wordt u officieel familie van uw adoptiekind en u neemt de opvoeding en verzorging over van de biologische ouders. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en het kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Geadopteerden krijgen de achternaam van de adoptieouders.

Een adoptiekind kan uit Nederland komen, maar ook uit het buitenland. Niet iedereen komt in aanmerking voor adoptie. Er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Janssen-Wikkers.

Eenouderadoptie of partneradoptie:
Bij een één-ouder of partneradoptie gaat het meestal om adoptie door de partner van een ouder. Dit is adoptie door één persoon. Om voor partneradoptie in aanmerking te komen moet de partner tenminste drie jaar voordat het verzoek bij de rechtbank wordt ingediend, samenleven met de wettelijke ouder en tenminste één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Deze laatste voorwaarden gelden niet voor adoptie door duo-moeders. Hebben twee vrouwen een relatie en krijgt een van de vrouwen een kind, dan kan de partner van de moeder voor of na de geboorte van het kind een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank.

Adoptie van een kind uit het buitenland:
Voor adoptie van een kind uit het buitenland heeft u in beginsel toestemming nodig om aan de adoptieprocedure deel te nemen. Uit de toestemming blijkt dat de Nederlandse overheid u geschikt acht om een buitenlands kind te adopteren.

Verder gelden er voorwaarden, zoals onder meer de leeftijd en het verlenen van toestemming voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem en mag het leeftijdsverschil met het kind niet groter zijn dan 40 jaar. Ook moet u garant staan voor de kosten van verzorging van het kind en bereid zijn het kind alle noodzakelijke medische behandelingen te geven.

U moet er rekening mee houden dat de procedure een lange tijd in beslag kan nemen.