Partneralimentatie

Als u gehuwd bent, of gekozen hebt voor een geregistreerd partnerschap, dan bent u ook na een (echt)scheiding wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Daarom moet de ene partner na een scheiding vaak partneralimentatie betalen aan de andere partner.

Als u gehuwd bent geweest, of een geregistreerd partnerschap hebt ontbonden, dan kunt u – indien u geen of nauwelijks inkomen heeft – partneralimentatie aanvragen. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt rekening gehouden met uw huwelijksgerelateerde behoefte en draagkracht van de ex-partner.Daarbij zijn niet alleen de cijfers van belang. Als u bijvoorbeeld geen werk hebt, maar wel zou kunnen werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.

Wanneer u minderjarige kinderen hebt, dan geldt de wettelijke onderhoudsplicht voor uw kinderen. Deze verplichting gaat vóór op de partneralimentatie.

Partneralimentatie kunt u via de rechter regelen, maar ook onderling afstemmen. Het is wel verstandig om deze afspraken door de rechtbank in een beschikking te laten vastleggen, omdat deze afspraak dan kan worden afgedwongen wanneer de ex-partner zijn of haar afspraken niet nakomt. Op deze wijze wordt uw afspraak voorzien van een executoriale titel, waarmee u de alimentatie bijvoorbeeld door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kunt laten incasseren.

Het berekenen van partneralimentatie is vaak ingewikkeld. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie.

Als u geen aanspraak wilt maken op partneralimentatie, dan kunt u van dit recht afzien. Ontvangt u bijstand, dan zal de gemeente proberen een deel van de bijstand te verhalen op uw ex-partner. De gemeente heeft een zogenaamde ‘ verhaalsplicht’.

Termijn

voor 1 juli 1994 gold er geen termijn voor partneralimentatie. Ná 1 juli 1994 geldt een maximale termijn van 12 jaar. Bij een huwelijk dat korter heeft geduurd dan vijf jaar en waaruit geen kinderen zijn geboren geldt een termijn die maximaal gelijk is aan het huwelijk.

Uw aanspraak op partneralimentatie vervalt wanneer u opnieuw in het huwelijk treedt, of gaat samenwonen.

Wetswijzigingen

Hoe men aankijkt tegen de onderhoudsverplichting voor een ex-partner is aan maatschappelijke verandering onderhevig. Op dit moment wordt door de werkgever hard gewerkt aan nieuwe alimentatieregels. Wij kunnen u informeren over de actuele stand van zaken.

Indexering van alimentatie

Alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast waarmee de bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Wij kunnen u informeren over de hoogte van het indexeringspercentage.