Andere wettelijke rechten

De wetgever biedt de langstlevende echtgenoot die niet tot (enig)erfgenaam is benoemd enig bescherming. Zo heeft de echtgenoot recht op het voortgezette gebruik van de echtelijke woning en de inboedel die zich daarin bevind. Ook kan er onder omstandigheden een recht op vruchtgebruik ontstaan op de woning en de inboedel dan wel op andere goederen behorende tot de nalatenschap. Dit wordt aangeduid als verzorgingsvruchtgebruik. Als erfrechtadvocaat kan ik u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van aanspraken op uw verzorgingsvruchtgebruik.