Bedrijfsopvolging

Bent u ondernemer en wilt u de bedrijfsopvolging bij uw overlijden goed regelen? Laat u goed informeren. In de wet is geregeld dat goederen die dienstbaar waren aan een door erflater uitgeoefend bedrijf, verplicht moeten worden overgedragen aan een kind dat het bedrijf voortzet. Een verzoek tot bedrijfsovername moet binnen een jaar na overlijden van erflater aan de kantonrechter worden voorgelegd. Mocht u advies willen over bedrijfopvolging na overlijden of op het gebied van andere erfrechtelijke onderwerpen, dan kunt u met mij contact opnemen.