Bewind

Wilt u iets nalaten aan een kind dat niet goed zelf zijn vermogen kan beheren? Dan is het mogelijk (een deel van ) de nalatenschap  onder bewind te stellen. Daar kunnen bepaalde voorwaarden aan verbonden worden. In sommige gevallen kan de onder bewind gestelde persoon bij de rechtbank verzoeken om het bewind op te heffen. Ook kan de onder bewind gestelde erfgenaam de nalatenschap verwerpen en zijn legitieme deel opeisen. Hij krijgt dan wel minder dan wanneer hij het bewind zou aanvaarden.