Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een overzicht van álle bezittingen en schulden die de overledene op de sterfdatum had. Dit betreft dus niet alleen de inboedel. Zonder boedelbeschrijving kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot de vaststelling van de omvang van de nalatenschap, en ieders aandeel daarin. Een boedelbeschrijving biedt ook houvast bij het doen van de aangifte erfbelasting.