Echtscheiding

Soms lopen persoonlijke relaties anders dan verwacht. Er is vaak veel aan de beslissing om te gaan scheiden vooraf gegaan. Naast alle emotionele gevolgen brengt een echtscheiding ook veel juridische consequenties met zich mee. Zaken die op dat moment voor u geregeld dienen te worden, waaronder:

  • zorg- en omgangsregeling kinderen
  • ouderschapsplan
  • kinder- en partneralimentatie
  • het (voortgezet) gebruik echtelijke woning
  • boedelscheiding
  • afrekening huwelijkse voorwaarden
  • omgang
  • ouderlijk gezag

Verder kunnen latere wijzigingen noodzakelijk zijn. Te denken valt hierbij aan een alimentatiewijziging omdat u meer, dan wel minder bent gaan verdienen. Ook kunnen er problemen ontstaan over een omgangsregeling, problemen die in eerste instantie door een moeizame communicatie tussen partijen schijnbaar niet opgelost kunnen worden.

Het is raadzaam om in deze situaties een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen die u op een deskundige en zakelijke wijze kan bijstaan.