Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Bent u erfgenaam in een erfenis en weet u niet of u moet aanvaarden of verwerpen? Wanneer u erfgenaam bent, volgens de wet of op grond van een testament, lijkt uw positie in eerste instantie duidelijk: u heeft recht op een deel van de erfenis. Toch loopt u als erfgenaam ook zekere risico’s en moet u goed opletten bij de vaststelling van dat deel van de nalatenschap waar u recht op heeft. U erft immers niet alleen vermogen, maar ook schulden.