Executeur

Een executeur kan na 2003 alleen nog worden benoemd bij testament. Op grond van de wet is de taak van de executeur het beheer van de erfenis. De erflater kan deze taak in het testament beperken of uitbreiden. In veel nieuwe testamenten is de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder en daarmee kan hij in principe ook de erfenis verdelen. De executeur dient zijn taak naar behoren uit te voeren. Hij dient daarover rekening en verantwoording af te leggen. Ik kan met u beoordelen of de executeur zich wel aan de grenzen van zijn bevoegdheid houdt.