Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Dit is een laatste redmiddel om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind.

Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Deze procedure zal onder meer gevoerd worden omdat de man die het kind verwekt heeft, weigert het kind te erkennen, of omdat de verwekker van het kind overlijdt voordat de erkenning heeft plaatsgevonden.

Aan een verzoek tot vaststelling vaderschap zijn wel termijnen verbonden. Laat u daarover goed voorlichten.

Wanneer het vaderschap van een kind gerechtelijk wordt vastgesteld heeft dat terugwerkende kracht vanaf de geboorte. Er ontstaat dus vanaf de geboorte een
familierechtelijke band tussen de man en het kind. De man wordt de juridische vader van het kind. Hij is onderhoudsplichtig en het kind erft van de man en kan zijn naam krijgen.

Ook kan het kind de nationaliteit verkrijgen van de man. Een kind kan aldus de Nederlandse nationaliteit krijgen als de man van wie het vaderschap wordt vastgesteld een Nederlander is.