Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerde partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als een huwelijk. Een belangrijk verschil met het huwelijk betreft de familierechtelijke betrekkingen met kinderen. Als een kind uit een huwelijk wordt geboren bestaan er van rechtswege familierechtelijke betrekkingen. Bij de geboorte van een kind gedurende het geregistreerde partnerschap ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind. Om familierechtelijke betrekkingen met de man te doen ontstaan, moet er eerst erkenning door de man van het kind plaatsvinden. Dat kan ook al voordat het kind wordt geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van erkenning op. Het kan ook op een later moment.
Ontbinding van het geregistreerde partnerschap. De grond voor ontbinding van het geregistreerde partnerschap is, evenals bij een huwelijk, dat het partnerschap duurzaam is ontwricht. Beëindiging van het partnerschap hoeft echter niet hetzelfde te zijn als bij een scheiding, omdat in sommige gevallen ontbinding niet via de rechtbank hoeft.
Bestaat er overeenstemming en heeft u geen minderjarige kinderen, dan kan het partnerschap immers eenvoudig en buiten de rechter om worden ontbonden. U heeft wel een advocaat of notaris nodig voor het maken van een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerde partnerschap wilt ontbinden. Ook maakt u afspraken over b.v. alimentatie en pensioen.
Heeft u wel minderjarige kinderen, dan moet ontbinding van uw geregistreerd partnerschap plaatsvinden via de rechter. De procedure start met een verzoekschrift, waarbij een ouderschapsplan wordt gevoegd. De procedure is hetzelfde als bij een echtscheiding. Evenals bij een echtscheiding moet de overeenkomst of de beschikking binnen drie maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas na inschrijving is de ontbinding definitief.
Ben je het niet eens over de gevolgen van de ontbinding, dan kan de ontbinding wel meer dan een jaar duren. Is er onenigheid over bepaalde zaken die echter niet zo lang kunnen wachten, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. De rechter neemt een voorlopige beslissing over zaken waar jullie het niet eens kunnen worden.
Natuurlijk kan een advocaat/scheidingsmediator met u nagaan of u via mediation tot een oplossing kunt komen.