Internationale vererving

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en je woont in Nederland, en al je spullen staan in Nederland, is het simpel: jij valt onder het Nederlandse erfrecht. Maar wat nu als je met je Nederlandse nationaliteit in Duitsland woont en je daar overlijdt? Sinds 17 augustus 2015 is de Europese erfrechtverordening van kracht. Daarin wordt geregeld welk recht op de nalatenschap van toepassing is. Internationaal erfrecht is gecompliceerd, laat u daarom goed voorlichten.