Naamswijziging

Naamswijziging ziet toe op het wijzigen van de voornaam, of het wijzigen van de achternaam. Er gelden verschillende procedures.

Voornaamswijziging:
Iedereen krijgt bij zijn geboorte een voornaam welke in de geboorteakte is vermeld. Mocht je niet tevreden zijn met de jou gegeven voornaam, dan bestaat er de mogelijkheid de voornaam te wijzigen.

Het is van belang voor een geslaagd verzoek tot voornaamswijziging dat aan het verzoek een zwaarwegend belang ten grondslag ligt en dat met de wijziging geen maatschappelijk belang wordt geschaad.

Voor het wijzigen van een voornaam moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Achternaamswijziging:
De achternaam, oftewel geslachtsnaam, kan op verzoek van de belanghebbende of zijn gezaghouder worden gewijzigd door de Koning.

Een geslachtsnaamwijziging kan niet onder alle omstandigheden gehonoreerd worden. Ook is het niet mogelijk iedere gewenste achternaam te verzoeken.

Wijziging van de geslachtsnaam kan bestaan in een verandering van een bestaande naam, b.v. bij onwelvoeglijke of bespottelijke namen, bij veel voorkomende namen of namen van vreemde herkomst en onjuist gespelde namen, of juist in de toevoeging van een tweede naam, b.v. om de naam van de moeder voor uitsterven te behoeden.

Ook kan wijziging plaatsvinden teneinde de naam van een kind te laten samenvallen met de naam van zijn verzorger, b.v. na echtscheiding.