Ontkenning van het vaderschap

Ontkenning van het vaderschap kan door 3 partijen:
De moeder kan onder bepaalde voorwaarden ontkennen dat de wettelijke echtgenoot de vader van het pasgeboren kind is. Dat kan alleen als hij niet de biologische vader van het kind is. De moeder heeft een beperkte termijn waarbinnen zij het vaderschap kan ontkennen.

Ook de vader kan een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is.

Maar ook het kind kan een verzoek doen tot ontkenning van het vaderschap. Dit verzoek moet worden aangebracht binnen 3 jaar nadat het kind bekend is geworden dat de man vermoedelijk niet de biologische vader is. Indien het kind in die periode nog minderjarig is, dan heeft het nog 3 jaar de tijd nadat hij/zij meerderjarig is geworden om het vaderschap te ontkennen.

Terugwerkende kracht
Een ontkenning van het vaderschap werkt, net als de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, terug tot aan de geboorte. Dat wil zeggen dat het vaderschap geacht wordt nooit gevolg te hebben gehad. Na de ontkenning van het vaderschap kan het kind erkend worden en daarmee wederom een ander vader in juridische zin krijgen. Een erkenning werkt niet terug tot aan de geboorte.