Ontzetting of ontheffing UIT HET GEZAG

Het gezag over uw kind eindigt als het kind 18 jaar wordt of voor die tijd trouwt. U kunt het gezag echter ook kwijt raken als u niet in staat bent om uw kind te verzorgen en op te voeden, of als u uw kind slecht behandeld.

De rechter kan u ontheffen van het gezag. Dit gebeurt alleen als het in het belang van het kind geacht wordt. Meestal krijgt Bureau Jeugdzorg dan het gezag. U hebt weliswaar niets meer te zeggen over uw kind, maar u wordt wel zo veel mogelijk bij het kind betrokken. Uw kind zal worden opgevoed in een tehuis of pleeggezin.

Een ontheffing van het gezag kan worden verzocht door de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie, dan wel door pleegouders na een geslaagde blokkade.

Ontzetting uit de ouderlijke macht kan op verzoek van de andere ouder, een bloedverwant, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie of pleegouder. Dit is een nog zwaardere maatregel dan ontzetting en kan worden uitgesproken wanneer u uw kind bv. ernstig verwaarloost of mishandelt. De maatregel is niet vrijwillig.