Ouderlijk gezag / onder toezichtstelling

Onder toezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag over de minderjarige wordt beperkt. Bij het uitspreken van de onder toezichtstelling zal de Kinderrechter Bureau Jeugdzorg opdracht geven de onder toezichtstelling uit te voeren.

Het BJZ zal hiertoe een gezinsvoogd aanwijzen. Het gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd. U bent dan samen met de gezinsvoogd verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind.

Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd.