Ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwden en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt óók voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.
In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe u de zorg en opvoeding verdeeld (zorgregeling), of de omgang tussen de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • Hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, b.v. over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan, b.v. wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk of opvattingen over straffen). Ook over het contact met de beide families kan iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.