Samenlevingsrelatie

Een samenlevingsrelatie kan zonder voorwaarden op ieder moment beëindigd worden. Is er echter een samenlevingscontract, dan kunnen daar bepalingen in staan die aangeven hoe het contract ontbonden kan worden en welke zaken er geregeld moeten worden.

Het beëindigen van een samenlevingsrelatie kan zonder advocaat, maar vaak spelen er ook andere dingen die nog geregeld moeten worden. Denk daarbij aan verdeling van de gezamenlijke woning of van een gezamenlijke bankrekening. Anders dan bij een huwelijk bestaat er geen wettelijke verplichting om uw ex-partner na beëindiging van de relatie te onderhouden, tenzij u dit bent overeengekomen.

Ook anders dan bij een huwelijk is dat ouder niet automatisch het ouderlijk gezag hebben. Dit moet worden aangevraagd. Zijn er minderjarige kinderen, dan bent u wel wettelijk verplicht afspraken te maken omtrent de opvoeding en verzorging, kosten van de kinderen en de wijze waarop u elkaar als ouder raadpleegt en informeert. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

In veel samenlevingsovereenkomsten is bepaald of partners voor elkaar pensioen gaan opbouwen en hoe dit moet worden verdeeld bij beëindiging van de relatie.

Kom je er samen niet uit afspraken te maken over de gevolgen van de beëindiging van de samenleving, dan zal je verschillende procedures moeten voeren. Bij de echtscheidingsprocedure kun je diverse verzoeken die betrekking hebben op de verbroken relatie in één procedure aan de rechtbank voorleggen, maar in geval van beëindiging samenleving zal je b.v. voor kinderalimentatie een verzoekschriftprocedure moeten voeren, maar voor verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen geldt weer een dagvaardingsprocedure.

Vaak is het maken van een samenlevingscontract gepaard gegaan met het maken van een testament. Misschien is het verstandig om hier ook naar te laten kijken.

Dus hoewel het geen vereiste is, is het inschakelen van een advocaat voor het ontbinden van een samenlevingscontract en het regelen van de gevolgen van het verbreken van de samenleving wel aan te raden. Is er overleg mogelijk, dan kan de advocaat voor u beiden een overeenkomst / convenant maken, waarin de afspraken over b.v. woning, bankrekeningen, kinderen zijn geregeld.