Uithuisplaatsing tijdens OTS

Als de nagestreefde doelen van de onder toezichtstelling niet worden bereikt als de minderjarige thuis blijft wonen, dan kan de kinderrechter verzocht worden om een machtiging uithuisplaatsing.

Als de machtiging uithuisplaatsing niet binnen drie maanden wordt gebruikt, dan vervalt de machtiging.