Vaderschapsactie

Het komt voor dat een kind geen vader heeft in de juridische betekenis van het woord. De moeder was bij de geboorte niet gehuwd met de biologische vader en er heeft geen erkenning van het kind of een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap plaatsgevonden. Indien de moeder dan toch graag een bijdrage wenst van de vader in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind, dan kan de moeder een vaderschapsactie starten om kinderalimentatie van de verwekker te ontvangen.

Een vaderschapsactie is niet te verwarren met een gerechtelijke vaststelling vaderschap. Een vaderschapsactie is enkel bedoeld om een bijdrage te verkrijgen in de kosten van opvoeding en verzorging van het kind. Bij een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt de verwekker de juridische vader van het kind.

Een vaderschapsactie vindt plaats door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dat kan alleen met behulp van een advocaat. Totdat het kind 18 jaar is wordt de vaderschapsactie door de moeder ingesteld. Is het kind 18 jaar, dan moet het zelf de procedure voeren.