Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd (u bent dus niet naar de notaris geweest om huwelijks voorwaarden op te stellen), dan dient u bij echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap bij helfte te verdelen.

Wat hoort er tot de gemeenschap van goederen?
Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren in principe alle bezittingen en schulden die u samen heeft. Het is dus niet van belang wie bij het begin van het huwelijk bepaalde spullen heeft aangebracht (woning, auto, inboedel ed), wie meer spaargeld of schulden had etc. Alles is “op één hoop gegooid”.

Koopwoning
Heeft u een koopwoning? Bij een echtscheiding zal er een regeling voor de echtelijke woning moeten komen. Welke beslissing er genomen zal worden, hangt natuurlijk af van de wensen van u beiden en van de financiële mogelijkheden. Ook zal er bij een koopwoning rekening gehouden moeten worden met de fiscale consequenties.

Huurwoning
Heeft u huurwoning? Bij een echtscheiding zal er een regeling voor de huurwoning moeten komen.

Schulden
Welke schulden zijn er? Vallen deze in de gemeenschap van goederen? Wie moet de schulden betalen? Schulden zijn vaak hoofdelijk. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt door wie de schuld is aangegaan en wie hem uiteindelijk betaalt. De schuldeiser kan bij beide ex-echtelieden aankloppen voor de voldoening van de gehele schuld. Neem gerust contact op als u vragen hebt met betrekking tot de voldoening van huwelijkse schulden.

Banktegoeden – spaarsaldi – opgebouwd kapitaal
Banktegoeden, spaarsaldi en in levensverzekeringen opgebouwd kapitaal maken in beginsel deel uit van de gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding zal dit dus verdeeld moeten worden. Een uitzondering bestaat er voor zogenaamd privé-vermogen. Dit is meestal vermogen afkomstig uit een schenking of nalatenschap welke voorzien is van een zogenaamde uitsluitingsclausule. Een schenking of nalatenschap die is uitgesloten, valt niet in de gemeenschap van goederen waarin de begunstigde of erfgenaam is gehuwd. Het blijft privé en hoeft dus niet gedeeld te worden. Wanneer dit niet goed is geadministreerd kan er discussie ontstaan over wat er nog aan privé-vermogen over is. Ik kan met u beoordelen of een vermogen wel of niet verdeeld moet worden.

Erfenis en echtscheiding
Is er voor of tijdens het huwelijk een erfenis ontvangen? Dan kan het zijn dat deze bij echtscheiding verdeeld moet worden, ook als het erfdeel nog niet opeisbaar is. (denk aan langstlevende testament of wettelijk verdeling).

Schenking en echtscheiding
Is er een schenking tijdens huwelijk ontvangen? U dient dan uit te zoeken of  die schenking moet worden betrokken bij de verdeling.

Inschrijving huwelijksgoederenregister

Het kan verstandig zijn om het verzoek tot echtscheiding in te schrijven in het huwelijksgoederenregister. Zodra het echtscheidingsverzoek namelijk is ingeschreven, ontstaat er een wettelijke peildatum voor de samenstelling, omvang en waardering van de huwelijksgoederengemeenschap. Indien er na die datum door een der echtelieden nog schulden worden gemaakt, komen die voor rekening en risico van de partij die de schulden is aangegaan. Laat u adviseren.

Afstand van gemeenschap

Onder bepaalde voorwaarden kunt u afstand doen van de gemeenschap. Dit is meestal het geval wanneer de andere echtgenoot goederen der gemeenschap verspilt of grote schulden maakt. Aan het doen van afstand zijn consequenties  verbonden. Het is verstandig u goed te laten informeren en adviseren. Ik kan u daarbij behulpzaam zijn.