Vererving volgens testament

Wanneer u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis na uw overlijden wordt verdeeld, is het belangrijk een testament op te stellen. De meest voorkomende testamenten opgemaakt voor 2003, zijn zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende echtgenoot.  Onder het huidige recht is deze vorm van nalaten opgenomen in de wet (wettelijke verdeling)