Vererving zonder testament / de wettelijke verdeling

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

De langstlevende krijgt dan automatisch alle bezittingen(en alle schulden) van de overledene. De langstlevende heeft termijn van drie maanden waarbinnen zij de wettelijke verdeling ongedaan kan maken.

Kinderen
Kinderen hebben een speciale positie binnen het erfrecht. Kinderen kunnen bij testament worden onterft, maar zij hebben altijd recht op een bepaald deel van de erfenis, de zogenaamde legitieme portie.

Mocht u advies willen over een testament of op het gebied van andere erfrechtelijke onderwerpen, dan kunt u met mij contact opnemen.