Vervangende toestemming erkenning kind

Van een geheel andere orde is de vervangende toestemming voor de erkenning van een kind.

Wanneer een kind binnen een huwelijk wordt geboren, bestaat automatisch een familierechtelijke betrekking tussen het kind en de man van de moeder. Daar is geen erkenning voor nodig.

Dit geldt dus ook als de man niet de biologische vader is van het kind, maar het kind wel wordt geboren binnen het huwelijk van de moeder en de man.

Is er geen huwelijk, dan is de biologische vader geen juridische vader van het kind. Omdat er steeds vaker kinderen worden geboren buiten het huwelijk, is de mogelijkheid van erkenning in de wet opgenomen, zodat de man ook buiten huwelijk juridisch ouder kan worden.

Daarvoor is wel de toestemming van de moeder nodig.
Wil de moeder en/of haar kind deze toestemming niet verlenen, dan kan de man onder bepaalde voorwaarden vervangende toestemming aan de rechter verzoeken.

Voor het aanvragen van vervangende toestemming tot erkenning is de hulp nodig van een advocaat.