Vervangende toestemming paspoort / ID-kaart

Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of ID-kaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Voor kinderen vanaf 14 jaar geldt dat zij vanwege de identificatieplicht een eigen paspoort of ID-kaart nodig hebben.

Wanneer er voor een minderjarige een paspoort aangevraagd wordt is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Ontbreekt de toestemming van een ouder, dan kan het kind of de ouder dan vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van uw kind onder valt.

Kinderen boven de 16 jaar kunnen zelfstandig en met behulp van een advocaat een verzoek tot vervangende toestemming indienen. Kinderen onder de 16 jaar kunnen dit verzoek niet zelf indienen, maar zullen zich kunnen laten vertegenwoordigend oor de andere ouder of persoon die gezag uitoefent.
Voor het verkrijgen van een identiteitskaart is toestemming vereist totdat het kind 12 jaar is.

Toestemmingsformulier buitenlandse reis
Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind en reist u samen met uw minderjarige kind buiten het Schengengebied, houdt er dan rekening mee dat er gecontroleerd wordt of er daadwerkelijk een ouder/kind-relatie is. Het is verstandig de ouder die niet meereist een toestemmingsformulier voor reizen met een kind naar het buitenland te laten tekenen.

Ook als de minderjarige met familie of vrienden reizen eisen sommige landen een toestemmingsverklaring van beide ouders.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de verkrijging van vervangende toestemming of een toestemmingsformulier.