Vervangende toestemming

Indien ouders het met elkaar over zaken als bijvoorbeeld de verkrijging van een paspoort of een verhuizing van de ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, kan degene wiens belang dit vergt, vervangende toestemming vragen aan de rechter.

Vervangende toestemming bij een verhuizing
Na het beëindigen van een huwelijk of samenleving krijgt een minderjarig kind woonplaats bij een van de ouders. Als de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft samen met het kind wenst te verhuizen en deze verhuizing van invloed kan zijn op de omgang met de andere gezaghebbende ouder, dan is hiervoor toestemming nodig van de andere ouder. Toestemming is niet vereist als de andere ouder geen gezag heeft. Het recht op omgang blijft dan wel bestaan.

Komen de ouders hier onderling, of met een mediator niet uit, dan kan de rechter gevraagd worden om vervangende toestemming te verlenen voor de gewenste verhuizing. De rechter zal hierbij een belangenafweging maken. Centraal hierbij staat het belang van het kind. Ook de belangen van de ouders dienen meegewogen te worden.