Wilsrechten

Wilsrechten kunnen door de kinderen uit een eerder huwelijk van de overledene worden ingeroepen wanneer de langstlevende ouder weer wil trouwen.(het zogenaamde stieffamiliegevaar) Een wilsrecht geeft de mogelijkheid aan de kinderen om overdracht van goederen te vorderen, al dan niet met een recht van vruchtgebruik. Dit wilsrecht kunnen de kinderen ook inroepen bij het overlijden van de langstlevende ouder en dan alsnog van de stiefouder overdracht vorderen van goederen. Bij testament kan de ouder de wilsrechten van de kinderen buiten werking stellen of uitbreiden. Indien de stiefouder niet wenst mee te werken aan de overdracht van goederen, kan ik u bijstaan met het veiligstellen van uw rechten.