Zorg / Contact / Omgang

 

Zorg-/contactregeling (voorheen: omgangsregeling)
Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken kan lastig zijn. Wellicht heeft u de kinderen het liefst altijd bij u, of geeft u juist de voorkeur aan een weekendregeling. U zult samen tot een eerlijke en werkbare verdeling moeten komen. Er spelen namelijk ook allerlei praktische (on)mogelijkheden mee. Denkt u maar eens aan uw werktijden en de schooltijden, de afstand tot school, de woonafstand tussen u en uw ex-partner.
Het is niet altijd gemakkelijk om tot een goede regeling te komen, maar het is wel erg belangrijk. Uw kind heeft er recht op om met beide ouders een goede band te houden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg en opvoeding te verdelen:
• Een vorm van co-ouderschap, waarbij de zorg min of meer gelijk wordt verdeeld;
• Of de kinderen wonen bij de verzorgende ouder, met een contactregeling voor de niet-
verzorgende ouder. Deze contactregeling kan variëren, bijvoorbeeld elk weekend, een weekend
per 14 dagen of alleen incidentele bezoeken.
Of het nu gaat om een zorg/contact regeling of een co-ouderschap in beide gevallen moeten de ouders veel regelen om een en ander in goede banen te leiden. Hieronder een aantal tips en wetenswaardigheden over de omgangsregeling en het co-ouderschap. Wat is een goede omgangsregeling?

Er bestaat geen standaard voor een goede omgangsregeling. Een omgangsregeling is goed wanneer de ouders er mee kunnen leven en de kinderen er tevreden over zijn.

De manier waarop kinderen laten blijken of ze tevreden zijn met de omgangs-
regeling hangt af van de leeftijd. Vanaf een jaar of vier zijn kinderen in staat om hun ouders duidelijk te maken hoe ze de omgangsregeling beleven. Let daarom goed op de signalen of de verhalen van uw kind(eren) en probeer daar op te anticiperen.

Vooral in het begin kunnen kinderen -ook hele jonge kinderen- last hebben van heimwee naar de vader of moeder die niet meer bij hen woont. Probeer wanneer het enigszins mogelijk is aan de behoefte van de kinderen tegemoet te komen.

Gedacht kan worden aan:

 • de kinderen regelmatig te laten bellen met de andere ouder;
 • de mogelijkheid bekijken of de andere ouder de kinderen door de week een uurtje kan bezoeken of ontvangen;
 • een foto van beide ouders of van de andere ouder naast het bed.

Wanneer ouders kiezen voor een omgangsregeling ontvangt de ouder waar het kind woont de kinderbijslag en eventueel het kindgebonden budget indien van toepassing inclusief de één-oudertoeslag.

Emoties van de ouders met betrekking tot de omgangsregeling.

Uit ervaringen van gescheiden ouders blijkt dat het hanteren van de emoties één van de moeilijkste zaken binnen de omgangsregeling is. Zeker in het begin is het lastig om je kind(eren) naar de andere ouder te laten gaan of om de kinderen na de bezoekdagen weer terug te brengen.

Ook is het vaak moeilijk om van de kinderen te horen dat ze het bij de andere ouder ook leuk hebben. Kinderen zijn slim, ze merken het wanneer ouders verdriet hebben of boos zijn. Dat is niet erg zolang de ouders elkaar maar niet de schuld geven van hun verdriet of boosheid.

Met andere woorden: ouders moeten kinderen het gevoel geven dat ze zowel van papa als van mama mogen houden. De ouder die de kinderen het minst ziet, zal de kinderen verwennen om het gemis over en weer te compenseren.

Dit is voor de ouder waar de kinderen thuis wonen niet altijd even makkelijk. Probeer als ouders niet tegen elkaar op te bieden of de verwennerij af te keuren, maar leg de kinderen uit waarom ze bij de andere ouder meer verwend worden dan thuis.

Als er over de omgang met beide ouders goede afspraken gemaakt zijn en er aan beide zijden vertrouwen en respect bestaat, zullen na verloop van tijd de meest heftige emoties overgaan en komt er ruimte om leuke dingen te doen voor jezelf op de momenten dat de kinderen bij de andere ouder zijn.
De invulling van het co-ouderschap.

Hoe de verdeling van het co-ouderschap eruitziet, is afhankelijk van de praktische mogelijkheden die er zijn rond het werk van de ouders en de school van de kinderen. Net als bij de omgangsregeling dient er rekening gehouden te worden met de belangen van de kinderen en de belangen van de ouders.

Naast alle zaken die ook bij een omgangsregeling moeten worden afgesproken, dienen bij een co-ouderschap nog meer aanvullende afspraken gemaakt te worden en dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Voorwaarden: 

 • de ouders moeten goed kunnen communiceren;
 • het is makkelijk wanneer de ouders bij elkaar in de buurt wonen;
 • de ouders moeten het aankunnen om elkaar veel te zien;
 • beide ouders moeten er niet tegenop zien om een paar keer in de week dingen te halen of te brengen, zoals de gymtas, de knuffel of een studieboek dat is blijven liggen;
 • en de allerbelangrijkste voorwaarde is of de kinderen het aankunnen om in twee huizen te leven.

Aanvullende afspraken:

 • de ouders moeten duidelijke afspraken maken over wie wat betaalt, vaak biedt een kinderrekening, waarover beide ouders het beheer hebben, hier uitkomst;
 • wie schaft de kleding aan en wie bepaalt wat de kinderen aan kleding meenemen naar de andere ouder;
 • welk speelgoed gaat mee naar de andere ouder en wat niet;
 • wat te doen bij “grote paniek” wanneer bijvoorbeeld de lievelingsknuffel of de gymkleding bij de andere ouder ligt?

Co-ouderschap en kinderalimentatie.

Wanneer er een verschil tussen het inkomen van de ouders bestaat, dient ook in het geval van co-ouderschap kinderalimentatie betaald te worden.