Vermogensrecht

In een mensenleven gebeurt van alles waarbij het verstandig is de zaken juridisch goed te regelen. Het begint bij de geboorte van een kind en eindigt bij overlijden. Daartussen kan er van alles plaatsvinden, zoals een huwelijk, het starten van een bedrijf, het kopen van een woning of een scheiding.

Bij een scheiding of het verbreken van een relatie, waarbij sprake is van gemeenschappelijke goederen (vaak een huis) speelt het vermogensrecht een belangrijke rol. Het bepaalt immers wie er recht heeft op een goed en wie er over kan beschikken.

Hoe zit het met de gemeenschappelijke woning of de aandelen in een bedrijf van een van de partijen en hoe zit het met ontvangen nalatenschappen of schenkingen wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen?

Wat betekenen nu de huwelijkse voorwaarden voor u?

U behoeft niet vermogend te zijn om met vermogensrecht in aanraking te komen. Het is immers een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met contracten (bv een huwelijk, een samenlevingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant). Vermogen is dus niet alleen een mooie auto die men heeft. Ook niet tastbare zaken zoals een bankrekening behoort tot het vermogen.

Als gespecialiseerde advocaat en mediator help ik u zodat die zaken goed geregeld zijn en als er dan (toch) problemen ontstaan, dan help ik om die op te lossen, in onderhandeling, via mediation of via een procedure bij de rechter.