Wie zijn wij

Janssen-Wikkers Advocatuur is in 2008 opgericht door Heñyette Janssen-Wikkers. Het is een kleinschalig niche kantoor, met korte lijnen, duidelijke communicatie en een betrokken advocate,  met een passie voor en gespecialiseerd in het erfrecht en familierecht.

Wat kunt u van mij verwachten

Conflicten op het gebied van het erfrecht en familierecht zijn niet alleen juridisch complex, maar kenmerken zich vaak ook door hun emotionele lading. Gevoelens van boosheid, teleurstelling of verdriet, staan vaak aan een oplossing in de weg. Er ontstaat als het ware een mist waardoor de weg uit het conflict maar moeilijk gevonden kan worden.

Mijn kracht ligt niet alleen bij de juridische afhandeling van het geschil. Als gecertificeerd advocaat/mediator stel ik mij ten doel de mist te laten optrekken zodat u weer helder zicht krijgt op hetgeen u wilt bereiken. Samen met u wordt dan bekeken wat de beste aanpak is voor uw zaak.

Door mij voortdurend bij te scholen  en  te specialiseren sta ik garant voor kwaliteit op hoog niveau. Ik procedeer als het moet, maar schik als het kan, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de feitelijke en juridische kant van de zaak. Ook de persoonlijke en proceseconomische aspecten spelen een rol.

Voor veel erfrecht- en  familierechtprocedures kan middels mediation een toekomstgerichte en toekomstbestendige oplossing worden gevonden. Een oplossing waar oog is voor uw belangen en die van uw kinderen of dierbaren. Een oplossing die niet wordt opgelegd door een derde (rechter), maar middels samenspraak tot stand komt. Als Vfas/NFM-gecertificeerd mediator, begeleid ik u professioneel door dit proces.

Lukt het niet om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen, dan zal ik u op deskundige wijze bijstaan in een procedure bij de rechter. Vooraf wordt  een analyse gemaakt van het geschil en de kansen op een positieve beslissing van de rechtbank . Zo kunt u  een weloverwogen keuze maken om  uw geschil al dan niet aan de rechter voor te leggen.

kennismaking

Ik vind het belangrijk dat er niet zinloos wordt geprocedeerd, dat u vertrouwen hebt in mijn aanpak en dat u zich thuis voelt bij mij.

Daarom hanteer ik een kennismakingsgesprek van 20 minuten waarvoor u geen kosten in rekening worden gebracht.

Ik ben aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Gefinancierde rechtsbijstand, ook voor erfrecht en mediation, is  mogelijk.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd als specialist in de rechtsgebieden erfrecht en personen- en familierecht (waaronder ook vermogensrecht): Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.